Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výskyt sexuálního obtěžování studujících na českých vysokých školách v roce 2018 – porovnání s výzkumem z roku 2008
Název práce v češtině: Výskyt sexuálního obtěžování studujících na českých vysokých školách v roce 2018 – porovnání s výzkumem z roku 2008
Název v anglickém jazyce: Sexual harassment of Czech university students in 2018 - comparison with 2008 research
Klíčová slova: sexuální obtěžování, vysoké školy, vzdělávání, genderové stereotypy
Klíčová slova anglicky: sexual harassment, universities, education, gender stereotypes
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.03.2018
Datum zadání: 30.03.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:21.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.02.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
O sexuálním obtěžování ve vysokoškolském prostředí panuje ve společnosti stále nízké povědomí, jelikož se o něm příliš nemluví. V rámci své diplomové práce budu analyzovat data získaná pomocí dotazníků od studujících na českých vysokých školách a následně je budu porovnávat s výsledky projektu Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí, který byl realizován v letech 2008-2009 a který poukázal na to, že na českých vysokých školách k sexuálnímu obtěžování dochází. Zkušenost se sexuálním obtěžováním může negativně ovlivnit nejen psychiku studujících a jejich sebevědomí, ale i jejich budoucí studium a následné zaměstnání. Proto je potřeba věnovat tomuto společenskému jevu dostatečnou pozornost a snažit se mu předcházet.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK