Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Violent Non-State Actors: The Case of Al-Qaeda in the Arabian Peninsula
Název práce v češtině: Násilní nestátní aktéři v Jemenu: Případ al-Káidy na Arabském poloostrově
Název v anglickém jazyce: Violent Non-State Actors: The Case of Al-Qaeda in the Arabian Peninsula
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radana Makariusová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.12.2018
Datum zadání: 31.12.2018
Datum a čas obhajoby: 15.01.2019 07:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3093, Jinonice - místn. č. 3093
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2019
Oponenti: Mgr. Jan Daniel, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK