Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimization of a circulating multi-car elevator system
Název práce v češtině: Optimalizace cirkulujících výtahových systémů
Název v anglickém jazyce: Optimization of a circulating multi-car elevator system
Klíčová slova: Genetické algoritmy, optimalizace, výtahové systémy
Klíčová slova anglicky: Genetic algorithm, optimization, elevator systems
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Fink, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.03.2018
Datum zadání: 29.03.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.04.2018
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Oponenti: Mgr. Filip Matzner
 
 
 
Zásady pro vypracování
A circulating multi-car elevator is a vertical transportation system similar to a paternoster but a car has to stop in a floor to load or unload passengers. The aim of the thesis is to implement a simulator and some optimization algorithms of a circulating multi-car elevator system. For the optimization, a method of artificial intelligence will be used, for example a genetic algorithm.
Seznam odborné literatury
G.C.Barney and Lutfi Al-Sharif. Elevator traffic handbook: theory and practice. Second edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, London, 2016.
Randy L. Haupt and Sue Ellen Haupt. Practical Genetic Algorithms. Second edition. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2004.
P. Cortes, J. Larraneta, and L. Onieva. A genetic Algorithm for Controlling Elevator Group Systems. Lecture Notes in Computer Science: Artificial Neural Nets. Problem Solving Methods, 2687:313–320, June 2003.
Berna Bolat, Pablo Cortés, Ersun Yalçin, and Mustafa Aliveriçi. Optimal Car Dispatching For Elevator Groups Using Genetic Algorithms. Intelligent Automation & Soft Computing, 16:89–99, 2010.
Mehmet Baygin, Dilbirin Orhan, Orhan Yaman, and Mehmet Karakose. A New Real Time Control Approach for Time Efficiency in Group Elevator Control System. International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 4(Special Issue-1):211–215, September 2016.
Matthew Brand and Daniel Nikovski. Optimal parking in group elevator control. In IEEE International Conference on Robotics and Automation, volume 1, pages 1002–1008, April 2004.
Matthew Brand and Daniel Nikovski. Risk-Averse Group Elevator Scheduling. In 14th International Congress on Vertical Transportation Technologies, pages 2066–2070, April 2004.
Hitachi. http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2006/03/0301.html, March 2006.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK