Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana příjmu profesionálních sportovců v České republice
Název práce v češtině: Ochrana příjmu profesionálních sportovců v České republice
Název v anglickém jazyce: Income securing of professional athletes in Czech Republic
Klíčová slova: OSVČ, zaměstnanec, pojištění, profesionální sportovní smlouva, zdanění
Klíčová slova anglicky: Self-employed, employee, insurance, professional sport contract, taxation
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.03.2018
Datum zadání: 28.03.2018
Datum a čas obhajoby: 16.01.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:12.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2020
Oponenti: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK