Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bedeutung der zwei deutsch-tschechischen European Battlegroups im Rahmen der deutsch-tschechischen Beziehungen
Název práce v jazyce práce (němčina): Bedeutung der zwei deutsch-tschechischen European Battlegroups im Rahmen der deutsch-tschechischen Beziehungen
Název práce v češtině: Význam dvou německo-českých European Battlegroups v rámci německo-českých vztahů
Název v anglickém jazyce: The Importance of two German-Czech European Battlegroups with regard to German-Czech Relations
Klíčová slova: Spolková republika Německo; Česká republika; Česko-německé bezpečnostní vztahy; Armáda České republiky; Bundeswehr; NATO; Evropská unie; European Battlegroups; Visegrádská skupina; Evropská bezpečnost
Klíčová slova anglicky: Federal Republic of Germany; Czech Republic; Czech-German Security Relations; Armed Forces of the Czech Republic; Bundeswehr; NATO; European Union; European Battlegroups; Visegrad group; European Security
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.03.2018
Datum zadání: 27.03.2018
Datum a čas obhajoby: 05.09.2019 09:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3093, Jinonice - místn. č. 3093
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
Oponenti: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK