Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Logopedická intervence u seniorů v pobytových zařízeních v Královéhradeckém kraji
Název práce v češtině: Logopedická intervence u seniorů v pobytových zařízeních v Královéhradeckém kraji
Název v anglickém jazyce: Speech therapy for seniors at residental care in the Hradec Kralove region
Klíčová slova: Logopedická intervence, senior, sekundárně narušená komunikační schopnost, demence, Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc, domov pro seniory
Klíčová slova anglicky: Speech therapy intervention, senior, secondary communication disorder, dementia, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, retirement home
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.03.2018
Datum zadání: 27.03.2018
Datum a čas obhajoby: 27.05.2019 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK