Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Název práce v češtině: Mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti
Název v anglickém jazyce: International Cooperation in the Field of Anti - Money
Laundering
Klíčová slova: praní peněz, mezinárodní spolupráce, Finanční analytický úřad
Klíčová slova anglicky: money laundering, international cooperation, Financial Analytical Office
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.03.2018
Datum zadání: 26.03.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.03.2018
Datum a čas obhajoby: 23.04.2019 08:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 412
Datum odevzdání elektronické podoby:18.02.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.02.2019
Datum proběhlé obhajoby: 23.04.2019
Oponenti: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK