Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana osobnosti v kybernetickém prostoru
Název práce v češtině: Ochrana osobnosti v kybernetickém prostoru
Název v anglickém jazyce: Protection of Personal Rights in Cyberspace
Klíčová slova: Ochrana osobnosti, kybernetický prostor, kybernetická šikana, online kriminalita, elektronické důkazní prostředky, terorismus.
Klíčová slova anglicky: Personality protection, cyber space, cyberbullying, online crime, electronic evidences, terrorism.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.03.2018
Datum zadání: 26.03.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.03.2018
Datum a čas obhajoby: 28.06.2018 11:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 131
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2018
Oponenti: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK