Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudební život na ZUŠ v Kutné Hoře a její významné osobnosti
Název práce v češtině: Hudební život na ZUŠ v Kutné Hoře a její významné osobnosti
Název v anglickém jazyce: Musical life at the Music and Arts School in Kutná Hora and the most important local figures
Klíčová slova: ZUŠ Kutná Hora, kantoři, umělecké školy, organizace ZUŠ, hudebníci z Kutné Hory
Klíčová slova anglicky: ZUŠ Kutná Hora, schoolmasters, schools of arts, organization of ZUŠ, musicians of Kutná Hora
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.03.2018
Datum zadání: 25.03.2018
Datum a čas obhajoby: 30.05.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK