Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Folklorní soubor Čtyřlístek
Název práce v češtině: Folklorní soubor Čtyřlístek
Název v anglickém jazyce: Folklore Group Čtyřlístek
Klíčová slova: FS Čtyřlístek, regionální pásmo, folklorní hudba a tanec
Klíčová slova anglicky: Folklore group Čtyřlístek, regional dances and songs, folklore music and dances
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Jana Veverková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.03.2018
Datum zadání: 25.03.2018
Datum a čas obhajoby: 10.09.2019 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R107, 107, didaktická učebna, 1. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK