Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Emancipace femininních prvků v díle Agathy Christie na příkladech slečny Marplové a Hercula Poirota
Název práce v češtině: Emancipace femininních prvků v díle Agathy Christie na příkladech slečny Marplové a Hercula Poirota
Název v anglickém jazyce: Emancipation of feminine characteristics in Agatha Christie´s Miss Marple and Hercule Poirot
Klíčová slova: Agatha Christie, gender, dělání genderu, performativita genderu, kvalitativní obsahová analýza, slečna Marplová, Hercule Poirot
Klíčová slova anglicky: Agatha Christie, gender, doing gender, gender performativity, qualitative content analysis, miss Marple, Hercule Poirot
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.03.2018
Datum zadání: 22.03.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.06.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK