Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cechy pražských měst od jejich počátku až do zrušení cechovního zřízení
Název práce v češtině: Cechy pražských měst od jejich počátku až do zrušení cechovního zřízení
Název v anglickém jazyce: Guilds in Prague Cities from their Beginnings to the End of Guild System
Klíčová slova: řemeslo|živnost|cech|pražská města|středověk|novověk
Klíčová slova anglicky: handcraft|trade|guild|Prague cities|mediaeval period|modern period
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.03.2018
Datum zadání: 22.03.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.03.2018
Datum a čas obhajoby: 09.04.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.03.2018
Datum proběhlé obhajoby: 09.04.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK