Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Povinnost k náhradě újmy na zdraví v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb
Název práce v češtině: Povinnost k náhradě újmy na zdraví v souvislosti
s poskytováním zdravotních služeb
Název v anglickém jazyce: Obligation to compensate for personal injury in connection with provision of health care
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2018
Datum zadání: 21.03.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.03.2018
Datum a čas obhajoby: 28.05.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.03.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2018
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK