Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamics and role of the Arabidopsis thaliana IAA17/AXR3 protein in regulation of root growth by auxin
Název práce v češtině: Dynamika a role proteinu IAA17/AXR3 v regulaci růstu kořenů Arabidopsis thaliana auxinem
Název v anglickém jazyce: Dynamics and role of the Arabidopsis thaliana IAA17/AXR3 protein in regulation of root growth by auxin
Klíčová slova: IAA17/AXR3, axr3-1mutant, auxín, auxínový signaling, rýchle rastové odpovede koreňa, gravitropizmus
Klíčová slova anglicky: IAA17/AXR3 protein, axr3-1 mutant, auxin, auxin signalling, rapid root growth responses, gravitropism
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: Mgr. Matyáš Fendrych, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2018
Datum zadání: 26.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.07.2020
Oponenti: Mgr. Matouš Glanc, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Leyser, O. Auxin Signaling. Plant Physiol. 176, 465–479 (2018). http://www.plantphysiol.org/content/early/2017/08/17/pp.17.00765
Fendrych, M., Leung, J. & Friml, J. TIR1/AFB-Aux/IAA auxin perception mediates rapid cell wall acidification and growth of Arabidopsis hypocotyls. Elife 5, 1–18 (2016). https://elifesciences.org/articles/19048
Předběžná náplň práce
Fytohormon auxin je detekován v jádře buňky pomocí TIR1/AFB-Aux/IAA koreceptoru. Jeden z možností, jak auxin reguluje růst kořene je, že Aux/IAA proteiny stimulují buněčný růst. Po percepci auxinu dojde ke snížení koncentrace Aux/IAA a tím k redukci růstu. Aux/IAA proteiny jsou pravděpodobně lokalizovány v jádře buňky. Hypotéza, která bude testována v rámci této diplomové práce je, že Aux/IAA po percepci auxin mění svojí subcelulární lokalizaci a tato změna je součástí signální dráhy regulující růst kořene u Arabidopsis thaliana.
Aby tato hypotéza mohla být testována, je potřeba vizualizovat Aux/IAA proteiny, což je netriviální kvůli jejich rychlému turnoveru. Proto budou vybrané proteiny tagovány pomocí rychle maturujících fluorescenčních proteinů NBVenus a mNeonGreen, tranformovány do rostlin a vizualizovány. Nejprve bude využita transientní exprese v listech Nicotiana benthamiana, na konci projektu budou konstrukty transformovány také do Arabidopsis thaliana. V paralelním přístupu bude buněčná lokalizace Aux/IAA řízena pomocí fúze ke glukokortikoidovému receptoru, který v závislosti na ligandu lokalizuje do jádra buněk, nebo do cytoplazmy a bude studován vliv této lokalizace na růst buněk kořene Arabidopsis thaliana.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Auxin is perceived in the cell nucleus by the TIR1/AFB-Aux/IAA co-receptor. One of the current models of root growth regulation by auxin is that non-ubiquitinated Aux/IAA proteins promote cellular growth. During auxin application, the level of Aux/IAA drops and so does elongation rate. Aux/IAA proteins are presumable located in the cell nucleus. The hypothesis that will be tested in this thesis is that Aux/IAAs proteins change their subcellular localization after auxin perception and this localization change is part of the auxin perception signaling pathway.
To test this, Aux/IAA themselves need to be visualized. This is non-trivial, as these proteins have very short half-lives. Therefore Aux/IAAs will be fused with rapidly-maturing fluorescent proteins NBVenus and mNeonGreen, transformed into plants, and visualized. First, this will be done in the transient expression system of N.benthamiana, at the end of the project also in Arabidopsis thaliana. In a parallel approach, the localization of Aux/IAAs will be manipulated using the dexamethasone inducible system which enables shuffling of the protein between cytoplasm and cell nucleus (in already available Arabidopsis transgenic lines). The effect on the regulation of growth will be monitored.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK