Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Asimilace znělosti v češtině rodilých mluvčích angličtiny
Název práce v češtině: Asimilace znělosti v češtině rodilých mluvčích angličtiny
Název v anglickém jazyce: Czech assimilation of voicing in native speakers of English
Klíčová slova: angličtina|čeština jako cizí jazyk|asimilace znělosti|výslovnost|souhlásky|znělost|fonetika
Klíčová slova anglicky: English|Czech as a foreign language|assimilation of voicing|pronunciation|consonants|voicing|phonetics
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.03.2018
Datum zadání: 11.04.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.04.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. František Martínek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- prostudovat relevantní literaturu týkající se osvojování zvukové stránky cizího jazyka, zejména konsonantického systému
- sestavit texty zaměřené na asimilaci znělosti v češtině, a to přes slovní hranici i v rámci slova, s ohledem na kritéria jako pravopis či sémantická povaha slova
- pořídit nahrávky min. 12 rodilých mluvčích angličtiny
- provést poslechovou a akustickou analýzu cílových konsonantů
- porovnat obecné i individuální tendence, navrhnout didaktická doporučení a vyvodit závěry
Seznam odborné literatury
Cruttenden, A. (2014). Gimson’s Pronunciation of English. London: Routledge.
Duběda, T. (2005). Jazyky a jejich zvuky: univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii. Praha: Karolinum.
Hansen Edwards, J. G. a Zampini, M. L. (2008). Phonology and Second Language Acquisition. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. (vybrané kapitoly)
Kelly, G. (2000). How to Teach Pronunciation. Harlow: Longman.
Piske, T., MacKay, I. R. A. & Flege, J. E. (2001). Factors affecting degree of foreign accent in an L2: A review. Journal of Phonetics, 29, 191–215.
Machač, P. a Skarnitzl, R. (2009). Fonetická segmentace hlásek. Praha: Nakladatelství Epocha.
Palková, Z. (1989). Základní kurs české výslovnosti (pro cizince). 2. přepracované vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
Roach, P. (2009). English Phonetics and Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.
Simon, E. (2010). Phonological transfer of voicing and devoicing rules: Evidence from L1 Dutch and L2 English conversational speech. Language Sciences, 32, 63–86.
Skarnitzl, R., Šturm, P. a Volín, J. (2016). Zvuková báze řečové komunikace: fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum, 2016.
Skarnitzl, R. (2011). Znělostní kontrast nejen v češtině. Praha: Nakladatelství Epocha.
Skarnitzl, R. a Šturm, P. (2017). Voicing Assimilation in Czech and Slovak Speakers of English: Interactions of Segmental Context, Language and Strength of Foreign Accent. Language and Speech, 60, 427–453.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK