Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interpretace základních problémů národních dějin v dílech čelných představitelů albánského národního hnutí
Název práce v češtině: Interpretace základních problémů národních dějin v dílech čelných představitelů albánského národního hnutí
Název v anglickém jazyce: Interpretation of Key Issues of National History in the Works of the Main Representatives of the Albanian National Movement
Klíčová slova: Albánci|národní hnutí|Rilindja|národní dějiny|výklad dějin
Klíčová slova anglicky: Albanians|national movement|Rilindja|national history|interpretation of history
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.03.2018
Datum zadání: 19.03.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.03.2018
Datum a čas obhajoby: 08.06.2020 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Přemysl Vinš
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pohled představitelů albánského národního hnutí na dějiny Albánců
History of the Albanians in the Perspective of the Representatives of the Albanian National Movement
Autor bude analyzovat, jak se v druhé polovině 19. století a v první dekádě století minulého formoval a vyvíjel přístup hlavních protagonistů albánského národního hnutí ke klíčovým problémům národních dějin. Mezi tyto osobnosti se mj. řadí Sami Frashëri, Naim Frashëri, Pashko Vasa či Jeronim de Rada. Na základě analýzy jejich stěžejních děl se bude mimo jiné zabývat jejich pohledem na původ Albánců, přístupem k jednotlivým středověkým státním útvarům existujícím v albánském etnickém prostoru, hodnocením dějinné úlohy jednotlivých náboženských obcí. Autor bude také zkoumat důvody, proč sledovaní autoři zaujímali negativní, nebo naopak pozitivní přístup ke klíčovým historickým osobnostem národních i regionálních dějin. Dále se bude mj. zabývat recepcí sousedních národů ve sledovaných opusech.
Seznam odborné literatury
Prameny:
DE RADA, Jeronim. Vepra. Prishtina: Rilindja, 1980.
DINE, Spiro Risto. Valet e detit. Sofia: S. Dine, 1908.
FRASHËRI, Naim a QOSJA, Rexhep (red.). Vepra. Prishtina: Rilindja, 1986. Biblioteka Rilindja.
FRASHËRI, Naim. Istori´e Skenderbeut. Bukureshti: Timografi´e Coimetarevet, 1898.
FRASHËRI, Sami a GUNGA, Fahredin (red.). Kâmüs Al-A'Lam: (enciklopedia – pjesë të zgjedhura). Prishtina: Rilindja, 1984.
FRASHËRI, Sami a Zija XHOLI. Vepra. Prishtina: Rilindja, 1978. Biblioteka Rilindja.
FRASHËRI, Sami, FRASHËRI, Naim, CHAMI, Haxhi Murat a GJINOKASTRA, Shefqet Bajo. Shqiperia ch´ka qene, ch´eshte e ch´do te behete?: edhe "Mesime" prej N. F. - "Parrajsa dhe Fjala Fluturake" prej N. F. - "Deshira e Vertete e Shqipetarevet" prej N. H. F. - "Psheretime" prej Haxhi Murat Chami, Shefqet Bajo Gjinokastra. Worcester: Mass, 1919.
VASA, Pashko a JAKA, Ymer (red.). Vepra 4. Tirana: Botimet Toena, 2009.
HAHN, Johann Georg a OMARI, Anila (red.). Studime shqiptare. Tiranë: Instituti i Dialogut dhe i Komunikimit, 2007.

Sekundární literatura:
ELSIE, Robert. Albanian literature: a short history. London: I. B. Tauris, 2005.
ELSIE, Robert. Benjamin Disraeli and Scanderbeg: the novel "The rise of Iskander" (1833) as a contribution to Britain's literary discovery of Albania. Südost-Forschungen, 1993.
FISCHER, Bernd J. (red.) a SHWANDNER-SIEVERS, Stephanie (red.). Albanian identities: myth and history. London: Hurst & Co., 2002.
FRASHËRI, Albert a FRASHËRI, Alfred. Rilindja Kombëtare Shqiptare, univers filozofik dhe kulturor për të ardhmen e kombit: studime për idetë e Rilindjes Kombëtare. Tiranë: SHBLSH e Re, 2014.
FRASHËRI, Sami a POLISI, Mehdi (přek. a red.). Personalitetet shqiptare në Kâmûs al-a'làm. Shkup: Logos-A, 2002.
HRADEČNÝ, Pavel, HLADKÝ, Ladislav, MONARI, Virgjil, ŠÍSTEK, František a HRADEČNÁ, Pavla. Dějiny Albánie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.
HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století: společenské předpoklady vzniku novodobých národů. Praha: Svoboda, 1986.
HROCH, Miroslav. Úloha historického povědomí v evropském národním hnutí v 19. století. Praha: Univerzita Karlova, 1976. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica.
PUTO, Artan. Idea of nation during the Albanian national movement: (1878-1912). Tiranë: Dudaj, 2016.
SULSTAROVA, Enis. Ligjërimi nacionalist në Shqipëri: Rilindja Kombëtare, Komunizmi dhe Postkomunizmi. Tirana: Afërdita, 2003.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK