Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Povinnost tvrzení a povinnost důkazní ve sporném občanskoprávním řízení
Název práce v češtině: Povinnost tvrzení a povinnost důkazní ve sporném občanskoprávním řízení
Název v anglickém jazyce: Duty of pleading and duty of proof in the contetious civil proceedings
Klíčová slova: Povinnost tvrzení, povinnost důkazní, břemeno tvrzení, břemeno důkazní.
Klíčová slova anglicky: Duty of pleading, duty of proof, burden of pleading, burden of proof.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.03.2018
Datum zadání: 16.03.2018
Datum a čas obhajoby: 20.02.2019 11:00
Místo konání obhajoby: míst. 132
Datum odevzdání elektronické podoby:18.11.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:22.11.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.02.2019
Oponenti: JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK