Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Combinatorial Properties of Metrically Homogeneous Graphs
Název práce v češtině: Kombinatorické vlastnosti metricky homogenních grafů
Název v anglickém jazyce: Combinatorial Properties of Metrically Homogeneous Graphs
Klíčová slova: metrický prostor, Ramseyova teorie, homogenní struktura, ramseyovská expanze
Klíčová slova anglicky: metric space, Ramsey theory, homogeneous structure, Ramsey expansion
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jan Hubička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.03.2018
Datum zadání: 14.03.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.03.2018
Datum a čas obhajoby: 22.06.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2018
Oponenti: prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je prozkoumat ramseyovské expanze známých metricky homogenních
grafů se zaměřením na ty grafy, které maji primitivní grupu automorfismů
Pravděpodobně úplný seznam takových struktur je dán Cherlinovým katalogem
z připravované monografie [1].
Seznam odborné literatury
[1] G. Cherlin: Homogeneous Ordered Graphs and Metrically Homogeneous Graphs, draft December 2017.
[2] J. Hubička, J. Nešetřil: All those Ramsey classes (Ramsey classes with closures and forbidden homomorphisms), arXiv:1606.07979, 2016
[3] J. Nešetřil: Ramsey theory, in: Graham, Grötschel, Lovász eds., Handbook of Combinatorics, Elsevier 1995
[4] A. Aranda, D. Bradley-Williams, J. Hubička, M. Karamanlis, M. Kompatscher, M. Konečný, Matěj, M. Pawliuk: Ramsey expansions of metrically homogeneous graphs, arXiv:1707.02612, 2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK