Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pražský pěvecký sbor: Kosmopolitní sociální prostor
Název práce v češtině: Pražský pěvecký sbor: Kosmopolitní sociální prostor
Název v anglickém jazyce: A choir in Prague: A cosmopolitan social space
Klíčová slova: pěvecký sbor, transnacionalismus, kosmopolitismus, expats, mnohonárodnost, terénní výzkum
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.03.2018
Datum zadání: 15.03.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.03.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
CANZLER, W.: Tracing Mobilities: Towards a Cosmopolitan Perspective. Ashgate Publishing, Ltd., 2008.
COOK, A. C. G.: Placing capital(s): everyday social transformations of transnational elites in Prague, Czech Republic. Area, Vol. 43, No. 4. (Dec. 2011). Wiley. s. 420-429.
GUPTA, A., FERGUSON, J.: Beyond „Culture“: Space, Identity, and the Politics of Difference. Cultural Anthropology, Vol. 7, No. 1. (Feb. 1992). Wiley. s. 6-23.
HANNERZ, U.: Transnational Connections: Culture, People, Places. Routledge, 1996.
SZALÓ, C.: Transnacionální migrace: Proměny identit, hranic a vědění o nich. Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008.
VERTOVEC, S.: Fostering Cosmopolitanisms: A Conceptual Survey and A Media Experiment in Berlin. University of Oxford, 2000.
WERBNER, P.: Anthropology and the New Cosmopolitanism: Rooted, Feminist and Vernacular Perspectives. Bloomsbury Academic, 2008.
Předběžná náplň práce
Předmětem výzkumu je pražský mezinárodní pěvecký sbor, jehož sekce dospělých je multinacionálním uskupením zájmových zpěváků, nacvičujících společná aranžmá popové a jazzové hudby, s níž vystupují i soutěží. Mimoto je ale sbor také půdou, na které se odehrává zajímavý komplex sociálního dění. Členové a členky sboru mají často nejrůznější transnacionální vazby a zkušenosti a pro jejich vzájemnou interakci se zdají být důležité hodnoty, které, které bývají označovány jako kosmopolitní. Vypadá to, že je sbor v jejich životě sociálně významný a představuje těleso, které je při diverzitě jeho členů jak národnostní, tak i věkové dlouhodobě funkční a harmonické. Mým cílem bude provést etnografický výzkum sboru; odkrýt a popsat trajektorie, vazby a motivace jeho členů a členek, klíčové hodnoty a mechanismy jeho fungování jako sociálního prostoru, porozumět jim a vyložit je v jejich vzájemné provázanosti. Teoreticky budu vycházet ze studií migrace, transnacionalismu a kosmopolitismu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK