Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výzkum image vybraných českých biatlonistů a biatlonistek
Název práce v češtině: Výzkum image vybraných českých biatlonistů a biatlonistek
Název v anglickém jazyce: Research of image of selected Czech biathletes
Klíčová slova: značka, image značky sportovce, biatlon, marketingový výzkum, analýza, mistrovství světa
Klíčová slova anglicky: brand, athlete's brand image, biathlon, marketing research, analysis, world championship
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.03.2018
Datum zadání: 08.03.2018
Datum a čas obhajoby: 29.04.2019 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 29.04.2019
Oponenti: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK