Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvantové aspekty modelů částicových interakcí s rozšířenou kalibrační symetrií
Název práce v češtině: Kvantové aspekty modelů částicových interakcí s rozšířenou kalibrační symetrií
Název v anglickém jazyce: Quantum aspects of particle physics models with extended gauge symmetries
Klíčová slova: kvantová teorie pole, částicová fyzika, Standardní model, kalibrační teorie pole, rozšířené kalibrační symetrie, velké sjednocení částicových interakcí
Klíčová slova anglicky: quantum field theory, particle physics, Standard Model, gauge field theory, extended gauge symmetries, grand unification
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Ing. Michal Malinský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2018
Datum zadání: 27.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.10.2018
Zásady pro vypracování
V průběhu studia by se doktorand měl věnovat analýzám podmínek konzistence popisu kalibračních (případně též Yukawovských) interakcí v minimálních potenciálně realistických realizacích teorií (velkého) sjednocení interakcí a s tím spojené predikce charakteristických škál relevantních pro popis možných efektů nezachování baryonového a leptonového čísla v těchto modelech (zejména efektů případné nestability baryonní hmoty, absolutní škály hmotností Majoranovských neutrin, efektů CP narušené v leptonovém sektoru a s tím spojené kvantifikace lepton-antileptonové asymetrie v raném vesmíru).

Vlastní práce by pak měla spočívat zejména v zevrubné analýze relevantních efektů na klasické i kvantové úrovni v kontextu modelů kvantové teorie pole s rozšířenou kalibrační grupou (SO(10) modely velkého sjednocení, modely s Pati-Salamovou symetrii a LR-modely) zahrnující jak jejich teoretické, tak i fenomenologické aspekty včetně jejich možných souvislostí s případnými signály “nové fyziky” v urychlovačových či jiných typech experimentů.
Seznam odborné literatury
S. Coleman, Aspects of Symmetry: Selected Erice Lectures (Cambridge University Press, 1988).

H. Georgi and S. L. Glashow, Phys. Rev. Lett. 32, 438 (1974)

J. C. Pati and A. Salam, Phys. Rev. D10, 275 (1974)

P. Langacker, Phys. Rept. 72, 185 (1981)

G.G.Ross, Grand Unified Theories, 1984, ISBN 0805-369678

D.Bailin, A.Love, SUSY gauge field theories and string theory, ISBN 0750-302674

R.N.Mohapatra, Unification & Supersymmetry, 1986/92, ISBN 0378-955348

M. E. Machacek and M. T. Vaughn, Nucl. Phys. B222, 83 (1983); Nucl.Phys. B236, 221 (1984); Nucl.Phys. B249, 70 (1985)

D. Ross, Nucl.Phys. B140, 1 (1978).

J. T. Goldman and D. Ross, Nucl.Phys. B171, 273 (1980)

S. Weinberg, Phys.Lett. B91, 51 (1980)

L. J. Hall, Nucl.Phys. B178, 75 (1981)

S. Bertolini, L. Di Luzio, and M. Malinsky, Phys. Rev. D81, 035015 (2010)

H. Kolesova and M. Malinsky, Phys. Rev. D90, 115001 (2014), arXiv:1409.4961.

R.N.Mohapatra, P.B.Pal, Massive neutrinos in Physics and Astrophysics, ISBN 9812380701
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK