Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The integration challenge of Russian-speaking Jews in Israel
Název práce v češtině: Intergrační výzva ruskojazyčných Židů v Izraeli
Název v anglickém jazyce: The integration challenge of Russian-speaking Jews in Israel
Klíčová slova: Židé|Ruskojazyční Židé|Sovětský svaz|Izrael|Vyšší vzdělávání|integrace|Imigrace
Klíčová slova anglicky: Jews|Russian speaking Jews|Soviet Union|Israel|Higher Education|Integration|Immigration
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jan Zouplna, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.03.2018
Datum zadání: 06.03.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.03.2018
Datum a čas obhajoby: 08.09.2020 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Milan Žonca, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat hlavními integračními problémy, kterým čelí ruskojazyční Židé v Izraeli, zejména ve spojitosti se silnou imigrační vlnou ruskojazyčných Židů v 90. letech 20. století.
Práce se bude soustředit na problematické aspekty v mentalitě, tradicích, kulturním chování a socioekonomice, jakož i rozdílům ve vyšším vzdělávání ruskojazyčných Židů v Sovětském svaze a Izraeli.
Metodologicky bude práce vycházet ze statistiky Centrálního statistického úřadu v Izraeli, socio-demografického výzkumu Židů v SSSR V. Konstantinovai další relevantní odborné literatury.
Seznam odborné literatury
Remennick , Larissa: Russian Jews on Three Continents: Identity, Integration, and Conflict. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2007
2. Ed. L. Remennick. Sociological Papers. From state socialism to state Judaism: Russians Immigrants in Israel and their Attitudes towards Religion. Volume 15, 2010
3. Solzhenitsyn, Alexander: Two Hundred Years Together. Vol.II. Moskva. Prozaik, 2011 (in Russian)
4. Gitelman, Zvi: A Century of Ambivalence: The Jews of Russia and the Soviet Union, 1881 to the Present. 2008 (Russian translation)
5. Gitelman, Zvi: Becoming Israeli. Political Resocialization of Soviet and American Immigrants / Praeger Publishers, New York, 1982.
6. Hanna, Adoni: Media, Minorities and hybrid identities. 2006. The Russian immigrant community in Israel
7. Konstantinov, Vyacheslav: Jewish population in USSR. Jerusalem, 2007
8. Olshtain, Elite and Kotik, Bella: The Development of Bilingualism in an Immigrant Community. Language, Identity and Immigration. Jerusalem: Hebrew University (Magnes), 2000
9. Khanin (Ze'ev), Vladimir: Aliyah from the Former Soviet Union: Contribution to the National Security Balance. Institute for policy and strategy. Jerusalem, 2010.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK