Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Marketingová komunikace České baseballové asociace
Název práce v češtině: Marketingová komunikace České baseballové asociace
Název v anglickém jazyce: Marketing communication of the Czech Baseball association
Klíčová slova: fanoušci, svaz, online média, internetový marketing, influencer marketing
Klíčová slova anglicky: fans, federation, online media, internet marketing, influencer marketing
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.03.2018
Datum zadání: 28.05.2018
Datum a čas obhajoby: 03.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Oponenti: Mgr. Jan Procházka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK