Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Record of a Spaceborn Few: translation and stylistic analysis of a passage of Becky Chambers’s novel
Název práce v češtině: Record of a Spaceborn Few: překlad a stylistická analýza vybraných pasáží románu spisovatelky Becky Chambersové
Název v anglickém jazyce: Record of a Spaceborn Few: translation and stylistic analysis of a passage of Becky Chambers’s novel
Klíčová slova: překlad, sci-fi, Chambersová, román
Klíčová slova anglicky: translation, science fiction, Chambers, novel
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.03.2018
Datum zadání: 05.03.2018
Datum a čas obhajoby: 29.05.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R118, 118, Doktorandská místnost, 1. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Jana Richterová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Nastudování teoretické literatury
2. Výběr pasáže k překladu
3. Seznámení se se slovní zásobou používanou ve sci-fi literatuře
4. Vypracování koncepce překladu
5. Stylistická a sémantická analýza textu
6. Závěr
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se bude obsahovat tři části: 1) český překlad úryvku z románu Record of a Spaceborn Few, 2) stylistický rozbor díla 3) pokus o analýzu volby slovní zásoby v kontextu futuristického zasazení románu
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Bc. thesis will consist of three parts: 1) a Czech translation of a passage from the novel Record of a Spaceborn Few 2) a stylistic analysis of the translation 3)an attempt to analyse and illustrate the choice of lexis in context of the futuristic setting of the novel
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK