Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zpracování osobních údajů v souvislosti se zaměstnáním a jejich ochrana
Název práce v češtině: Zpracování osobních údajů v souvislosti se zaměstnáním a jejich ochrana
Název v anglickém jazyce: Data processing and data protection in connection with employment
Klíčová slova: GDPR, zpracování osobních údajů, uchazeči o zaměstnání
Klíčová slova anglicky: GDPR, data processing, job applicants
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2018
Datum zadání: 05.03.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.05.2019
Datum a čas obhajoby: 27.05.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 318, 318
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2019
Oponenti: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK