Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza didaktické vybavenosti učebnic chemie pro základní školy v ČR
Název práce v češtině: Analýza didaktické vybavenosti učebnic chemie pro základní školy v ČR
Název v anglickém jazyce: Didactical Equipment of Czech Elementary School Chemistry Textbooks
Klíčová slova: Analýza učebnice, výuka chemie, didaktická vybavenost učebnic, didaktická kritéria
Klíčová slova anglicky: Textbook analysis, chemistry education, textbook didactical equipment, didactical criterion
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.03.2018
Datum zadání: 02.03.2018
Datum a čas obhajoby: 16.09.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R201, 201, seminární místnost chemie, 2. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Studentka se seznámí s metodikou analýzy učebnic, konkrétně jejich didaktické vybavenosti. Zanalyzuje učebnice chemie pro základní školy, které mají doložku MŠMT, případně které jsou dosud na školách využívány. Na základě preferencí učitelů i v porovnání s výsledkem podobných analýz provedených na učebnicích pro jiné obory porovná zpracování učebnic chemie a navrhne možná vylepšení.
Seznam odborné literatury
Knecht, P., & Janík, T. (2008). Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido.
Maňák, J., & Klapko, D. (Eds.). (2006). Učebnice pod lupou (Pedagogický výzkum v teorii a praxi ed.). Brno: Paido.
Průcha, J. (1998). Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido.
Průcha, J. (1984). Metody hodnocení školních učebnic. Praha: SPN.
Rusek, M., Stárková, D., Metelková, I., & Beneš, P. (2016). Hodnocení obtížnosti textu učebnic chemie pro základní školy. Chemické listy, 110(12), 953-958.
Vojíř, K., & Rusek, M. (2020). Vývoj kurikula chemie pro základní vzdělávání v České republice po roce 1989. Chemické listy, 114(5), 366-369.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK