Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Automatic Point Clouds Merging
Název práce v češtině: Automatické spojování mračen bodů
Název v anglickém jazyce: Automatic Point Clouds Merging
Klíčová slova: ROS, map-merging, mračna bodů, multi-robotické systémy
Klíčová slova anglicky: ROS, map-merging, Point cloud, multi-robot systems
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2018
Datum zadání: 01.03.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.03.2018
Datum a čas obhajoby: 13.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2018
Oponenti: Mgr. Jindřich Vodrážka
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit systém pro automatické spojování více mračen 3D bodů (3D point clouds) do globální mapy umožnující spolupráci robotů v daném prostředí. Pro mapování bude na základě analýzy vybrána vhodná existující SLAM metoda. Implementace se očekává pro ROS se začleněním výsledného řešení do jeho ekosystému.
Seznam odborné literatury
Hartley, Richard, and Andrew Zisserman. Multiple view geometry in computer vision. Cambridge University Press 2003. ISBN 978-0521540513
Nüchter, Andreas. 3D robotic mapping: the simultaneous localization and mapping problem with six degrees of freedom. Springer 2008. ISBN 978-3-540-89884-9
Furrer, F., et al. "Robot Operating System (ROS): The Complete Reference (Volume 1)." Springer 2016. ISBN 978-3-319-26054-9
Thrun, Sebastian. "Robotic mapping: A survey." In: Exploring artificial intelligence in the new millennium, Morgan Kaufmann Publishers 2002. ISBN 1-55860-811-7
Fuentes-Pacheco, Jorge, José Ruiz-Ascencio, and Juan Manuel Rendón-Mancha. "Visual simultaneous localization and mapping: a survey." Artificial Intelligence Review 43.1, Springer 2015. ISSN 1573-7462
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK