Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozdíl v efektivitě bruslení prostřednictvím obratnostních cvičení a průpravy techniky bruslení ve starším školním věku
Název práce v češtině: Rozdíl v efektivitě bruslení prostřednictvím obratnostních cvičení a průpravy techniky bruslení ve starším školním věku
Název v anglickém jazyce: The differences in skating performance by training of changes of directional speed and partial skating tasks in U12 ice hockey players
Klíčová slova: lední hokej, starší školní věk, bruslení, průprava techniky bruslení, obratnostní bruslení, dovednosti
Klíčová slova anglicky: ice-hockey, senior school age, skating, partial skating tasks, training of changes of directional speed, skills
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Šťastný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2018
Datum zadání: 22.02.2018
Datum a čas obhajoby: 09.05.2019 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:03.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2019
Oponenti: PhDr. Zdeněk Vojta
 
 
 
Seznam odborné literatury
IIHF Skills challenge operations manual [online]. 2010 [cit. 2019-03-14]. Dostupné z: https://www.hockeycentre.org/Portals/3/IIHF_docs_skillsChallenge/IIHF%20Skills%20Challenge%20Ops%20Manual_opt.pdf
IIHF Teaching skills [online]. 2007 [cit. 2019-02-05]. Dostupné z: http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/Coaching_manuals/3_It C_Teaching_Skills.pdf
JANSA, P. a J. DOVALIL. Sportovní příprava: vybrané teoretické obory: stručné dějiny tělesné výchovy a sportu, základy pedagogiky a psychologie sportu, fyziologie sportu, sportovní trénink, sport zdravotně postižených, sport a doping, úrazy ve sportu a první pomoc, základy sportovní regenerace a rehabilitace, sportovní management. 1. vyd. Praha: Q-art, 2007. ISBN 8090328083.
KOSTKA, V. et al. Lední hokej: teorie a didaktika: celost. vysokošk. učebnice pro posl. stud. oboru tělesná výchova a sport. SPN, 1986.
KREGL, J. Manuál pro trénování mladých hokejistů 1.-3. třídy. Praha, 2011. Diplomová práce. UK FTVS. Vedoucí práce: PhDr. Zdeněk Vojta.
KRIŠTOFIČ, J. Pohybová příprava dětí: [koordinační a kondiční gymnastická cvičení]. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. Děti a sport. ISBN 8024716364.
KUČERA, M., P. KOLÁŘ a I, DYLEVSKÝ. Dítě, sport a zdraví. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. ISBN 9788072627127.
LANGMEIER, J. a D. KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2. aktual. vyd. Praha: Grada, 2006. Psyché. ISBN 8024712849.
LLOYD, R. S., et al. The influence of chronological age on periods of accelerated adaptation of stretch-shortening cycle performance in pre and postpubescent boys. The Journal of Strength & Conditioning Research, [online]. 2011, 25, 7, 1889-97 [cit. 2019-01-20]. DOI: 10.1519/JSC.0b013e3181e7faa8. ISSN 15334287.
MARIEB, Elaine Nicpon. Human anatomy. 2004. ISBN 0321204131
MALINA, R. M. a C. BOUCHARD. Growth, maturation, and physical activity. Champaign: Human Kinetics, 1991. ISBN 0873223217.
MCGILL L. J. O. The McGill handbook for sports coaches: Skill analysis and instruction. Auckland: Resource Books, 2012. ISBN 978-1877431-45-6.
National Skills Standards & Testing Program. Hockeycanada.ca [online]. 2019 [cit. 2019-03-14]. Dostupné z: https://cdn.hockeycanada.ca/hockey-canada/Hockey-Programs/Players/Skills-Testing/Downloads/nsst_handbook_e.pdf
PAVLIŠ, Z. Příručka pro trenéry ledního hokeje: příprava na ledě. II. část, Přípravka 4.-5. třída. 1. vyd. Praha: Český svaz ledního hokeje, 2000. ISBN 8023858319
PAVLIŠ, Z. a T. PERIČ. Abeceda hokejového bruslení. 1. vyd. Praha: Český svaz ledního hokeje, 1996. ISBN 8090018882
PAVLIŠ, Z. et al. Příručka pro trenéry ledního hokeje: příprava na ledě. III. část, Žákovské kategorie 6.- 9. tříd. 1. vyd. Praha: Český svaz ledního hokeje, 2002. ISBN 8023886452
PEARSALL, D. J. et al. Biomechanics of ice hockey. Exercise and sport science, 2000, 43: 675-692.
PERIČ, T. Lední hokej: trénink budoucích hvězd. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. Sport. ISBN 8024704722.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK