Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Clothing as a mean of communication: Misinterpretation and misuse of the symbol of a veil
Název práce v češtině: Oblékání jako způsob komunikace: Misinterpretace a zneužití symbolu zahalování
Název v anglickém jazyce: Clothing as a mean of communication: Misinterpretation and misuse of the symbol of a veil
Klíčová slova: Akulturace, Hidžáb, Muslimské ženy, Nová média, Zahalování
Klíčová slova anglicky: Acculturation, Hijab, Muslim women, New media, Veiling
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2018
Datum zadání: 22.02.2018
Datum a čas obhajoby: 25.06.2019 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2019
Oponenti: Ulrike Lütke Notarp, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ABU-LUGHOD, L. (2013). Do Muslim Women need saving?. London: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-72516-4

AGER, A., & STRANG, A. (2004). Indicators of Integration[Final Report]. Retrieved from: Research, Development, and Statistics

ALENCAR, A., & DEUZE, M. (2017). News for assimilation or integration? Examining the functions of news in shaping acculturation experiences of immigrants in the Netherlands and Spain. European Journal of Communication, 32(2), 151-166.

AMER, S. (2014). What is veiling?. UNC Press Books. ISBN 978-1-4696-1776-3

BERRY, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology, 46(1), 5-34.

BHATIA, S., & RAM, A. (2009). Theorizing identity in transnational and diaspora cultures: A critical approach to acculturation. International Journal of Intercultural Relations, 33(2), 140-149.

BICKMAN, L. (1971). The effect of social status on the honesty of others. The Journal of Social Psychology, 85, 87-92

BLAKEMAN, H. (2014). The Muslim veil in America: A symbol of Oppression or Empowerment? The Honors College. University of Maine.

BOEIJE, H. (2010). Analysis in Qualitative research. London: Sage Publications Ltd.

BORNAT, J. (2008). Biographical methods. The Sage Handbook of Social Research Methods.

BOYCE, C., & NEALE, P. (2006). Conducting In-depth Interviews. Pathfinder International.

BRENNEN, B. (2017). Qualitative Research Methods for Media Studies (2nd ed.). New York, London: Routledge.

BROUWER, L. (2004). Dutch‐Muslims on the Internet: a new discussion platform. Journal of Muslim Minority Affairs, 24(1), 47-55.

BROWN, N. J. (2017). Official Islam in the Arab world: The contest for Religious Authority. Carnegie Endowment for International Peace. Washington

BRÜNING, B., & FLEISCHMANN, F. (2015). Understanding the veiling of Muslim women in the Netherlands. Journal for the Scientific Study of Religion. 54(1), 20-37.

DAVIDOVÁ, M. (2014). Zahalování českých konvertitek k islámu [Veiling of Czech Women converting to Islam]. Master’s Thesis. Prague. Charles University. Faculty of Arts. Institute of Ethnology.

DEKKER, R., & ENGBERSEN, G. (2014). How social media transform migrant networks and facilitate migration. Global Networks, 14(4), 401-418.

DROOGSMA, R. A. (2007). Redefining hijab: American Muslim women’s standpoints on veiling. Journal of Applied Communication Research, 35(3), 294–319

EIJBERTS, M., & ROGGEBAND, C. (2016). Stuck with the stigma? How Muslim migrant women in the Netherlands deal–individually and collectively–with negative stereotypes. Ethnicities, 16(1), 130-153

EL GUINDI, F. (1999). Veil: Modesty, Privacy and Resistance. Berg Publishers.

ELIAS, N., & LEMISH, D. (2009). Spinning the web of identity: the roles of the internet in the lives of immigrant adolescents. New Media & Society, 11(4), 533-551.

ETIKAN, I., Musa, S. A., & ALKASSIM, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5(1), 1-4.

FELSHIN, N. (1995). Clothing as subject, Art Journal, Vol. 54, No. 1. (Spring, 1995). pp. 20-29. Published by: College Art Association, DOI: 10.2307/777502

GÖLE, N. (1996). The Forbidden Modern: Civilization and Veiling, University of Michigan Press.

HANSEN, T. K. (2018). The World in Dress: Anthropological Perspectives on Clothing, Fashion, and Culture. Annual Review of Anthropology, Vol. 33 (2004), pp. 369-392

HENDL, J. (2005). Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace [Qualitative research: Basic theories, methods and application]. Portál

HOLMAN, R. H. (1980). Clothing As Communication: an Empirical Investigation. NA – Advances in Consumer Research Volume 07. eds. Jerry C. Olson, Ann Abor, MI: Assocation for Consumer Research, 372-377.
OSTŘANSKÝ, B. (2017). Islamofobie po Česku [Islamophobia in Czechia]. Nakladatelství Vyšehrad spol. s.r.o. ISBN 978-80-7429-903-2

PERETZ, H. (1995). Negotiating Clothing Identities on the Sales Floor, Symbolic Interaction, Vol. 18, No. 1 (Spring 1995), pp. 19-37, Wiley on behalf of the Society for the Study of Symbolic Interaction, DOI: 10.1525/si.1995.18.1.19

QURAN

READ, J. N. G. (2007). Introduction: The politics of veiling in comparative perspective. Sociology of Religion, 68(3), 231-236.

SCOTT, J. W. (2007). The Politics of the Veil. Princeton University Press

SHIRAZI, F., & MISHRA, S. (2010). Young Muslim women on the face veil (niqab) A tool of resistance in Europe but rejected in the United States. International Journal of Cultural Studies, 13(1), 43-62.

SOUKUP, M. (2014). Jak nabourat mýty o zahalování muslimek a islámu [How to break the myths about veiling of Muslim women and Islam]. Prague: Česká Pozice.
Předběžná náplň práce
Upozornění na problematiku misinterpretace a zneužití symbolu zahalování. Skrze hloubkové rozhovory s mladými muslimkami sledovat vliv médií a různých politických kontextů na zahalování mladých muslimských žen. Pomocí dotazníkového šetření zjistit, jak zahalování a Islám obecně vnímají čeští obyvatelé.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Raise awarness about the issue of misintepretation and misuse of the symbol of the veil. Conduct in-depth interviews with young Muslim women and investigate the potential role of new media within their diverse socio-political contexts. Through survey investigate the perception of Islam and veiled women by Czech non-Muslim public.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK