Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Environmentální aspekty Olympijských her
Název práce v češtině: Environmentální aspekty Olympijských her
Název v anglickém jazyce: Environmental aspects of the Olympic Games
Klíčová slova: Olympijské hry, životní prostředí, Mezinárodní olympijský výbor
Klíčová slova anglicky: Olympic games, environment, International Olympic Committee
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.02.2018
Datum zadání: 21.02.2018
Datum a čas obhajoby: 12.09.2018 10:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Oponenti: doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Analýza dokumentů Mezinárodního olympijského výboru
Studium současné literatury a kvalifikačních prací
Řízené rozhovory s představiteli Českého olympijského výboru
Rozbor relevantních faktorů
Předběžná náplň práce
Geneze environmentálních aspektů Olympijských her
Environmentální politika Mezinárodního olympijského výboru
Požadavky MOV na uchazeče o Olympijské hry ve vztahu k životnímu prostředí
Analýza environmentální politiky Českého olympijského výboru
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Olympic Games environmental aspects genesis
Environmental policy of the International Olympic Committee
Environmental demands of IOC for Olympic games organisation applicants
Analysis of Czech olympic committee environmental policy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK