Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj rychlostních schopností a agility u dětí mimo led
Název práce v češtině: Rozvoj rychlostních schopností a agility u dětí mimo led
Název v anglickém jazyce: Development of speed skills and agility in ice hockey off - ice training for children
Klíčová slova: lední hokej, rychlostní schopnosti, agility, mladší školní věk, zásobník cvičení
Klíčová slova anglicky: ice hockey, speed skills, agility, younger school age, battery of exercices
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.02.2018
Datum zadání: 20.02.2018
Datum a čas obhajoby: 07.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2018
Oponenti: PhDr. Zdeněk Vojta
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této bakalářské práce je vytvořit zásobník cvičení vhodných pro rozvoj rychlostních schopností a agility v letním přípravném období dětí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this bachelor thesis is to create battery of exercise suitable for development of speed skills and agility agility in ice hockey off - ice training for children.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK