Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Microglia control adenosine A2A-receptor mediated astrogliosis
Název práce v češtině: Mikroglie kontrolují astrogliózu zprostředkovanou adenosinovými A2A-receptory
Název v anglickém jazyce: Microglia control adenosine A2A-receptor mediated astrogliosis
Klíčová slova: adenosin, gliové buňky, receptor, CNS, buněčná kultura
Klíčová slova anglicky: adenosine, glial cells, receptor, CNS, cell culture
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.02.2018
Datum zadání: 14.02.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.02.2018
Datum a čas obhajoby: 15.02.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.02.2018
Datum proběhlé obhajoby: 15.02.2018
Oponenti: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. Maria da Glória Correia da Silva Queiroz, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. nastudování problematiky (anatomie CNS, neurotranmistery, adenosine)
2. naměření experimentů na Univeritě v Portu v rámci programu ERAMUS
3. statistické zpracování výsledků
4. vypracování vlastní diplomové práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK