Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Theory and Interpretation of Solar Decimetric Radio Bursts
Název práce v češtině: Teorie a interpretace slunečních decimetrových radiových vzplanutí
Název v anglickém jazyce: Theory and Interpretation of Solar Decimetric Radio Bursts
Klíčová slova: Slunce: aktivita; Slunce: erupce; Radiové záření: emisní mechanismy; Radiové záření: spektroskopie; Plazma: Konetická teorie; Plazma: Vlny v plazmatu; Plazma: Nestability
Klíčová slova anglicky: The Sun: Activity; The Sun: Flares; Radio radiation: Emission mechanisms; Radio radiation: Spectroscopy; Plasma: Kinetic theory; Plasma: Waves in plasmas; Plasma: Instabilities
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. (32-AUAV)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marian Karlický, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2018
Datum zadání: 12.02.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.02.2018
Datum a čas obhajoby: 27.03.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.02.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:12.02.2018
Datum proběhlé obhajoby: 27.03.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK