Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evoluce karyotypu a pohlavních chromozomů u amblypygidních bičovců
Název práce v češtině: Evoluce karyotypu a pohlavních chromozomů u amblypygidních bičovců
Název v anglickém jazyce: Evolution of karyotype and sex chromosomes in amblypygids
Klíčová slova: bičovci, evoluce, fluorescenční hybridizace in situ, komparativní genomová hybridizace, karyotyp, pavoukovci, pohlavní chromozom
Klíčová slova anglicky: amblypygids, arachnids, fluorescent hybridization in situ, comparative genomic hybridization, evolution, karyotype, sex chromosome
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
Řešitel:
Konzultanti: Mgr. Martin Forman
Předběžná náplň práce
Navrhovaný studentský projekt bude zaměřen na evoluci karyotypu a pohlavních chromozomů u bičovců čeledi Phrynidae. Podle našich dosavadních výsledků se u některých zástupců této skupiny začínají morfologicky diferencovat pohlavní chromozomy. Jedná se tedy o perspektivní modelovou skupinu pro analýzu počáteční diferenciace pohlavních chromozomů. V rámci práce budou nejprve popsány karyotypy dostupných, dosud neprozkoumaných druhů phrynidů a to včetně detekce vybraných repetitivně uspořádaných genů pomocí FISH. Stupeň diferenciace pohlavních chromozomů bude u vybraných druhů stanoven v další etapě pomocí komparativní genomové hybridizace. Pokud to bude žádoucí, bude diferenciace pohlavních chromozomů analyzována pomocí komparativní genomové hybridizace i u zástupců dalších skupin pavoukovců s nízkou diferenciací pohlavních chromozomů (roztočovci, Uropygi).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Proposed project is aimed at the evolution of karyotype and sex chromosomes in amblypygids. Evolution of sex chromosomes in this group will be analysed by selected methods of standard and molecular cytogenetics. If necessary, members of the other arachnid groups will be probed for sex chromosomes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK