Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Perorální imunologická tolerance – potravinové alergie
Název práce v češtině: Perorální imunologická tolerance – potravinové alergie
Název v anglickém jazyce: Oral immunological tolerance – food allergies
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Jana Urbánková Rathouská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.02.2018
Datum zadání: 04.02.2018
Datum a čas obhajoby: 03.09.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2020
Oponenti: PharmDr. Petra Fikrová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předběžná osnova práce:

Imunitní systém
· Funkce

· Morfologie (primární a sekundární lymfatické orgány), histologie

· Fyziologie (specifická a nespecifická imunita, buněčná a humorální imunita, přirozená a získaná imunita, antigeny a imunitní odpověď)

· Pojem imunologická tolerance

· Tolerance vlastních složek organismu

· Tolerance indukovaná na cizí antigeny

Alergie
· Pojem alergie

· Příznaky a symptomy

· Anafylaktický šok

· Podíl dědičnosti

Potravinové alergie
· Potravinová alergie vs. potravinová intolerance

· Zkřížené alergie

· Potravinové alergeny

· Příčiny
· Klinický obraz

· Porovnání alergií v určitých věkových skupinách

Alergie v kojeneckém období
· Etiologie a etiopatogeneze

· Klinické projevy

· Diagnostika a léčba

· Prevence

Terapie
· Použití lékových skupin při léčbě alergií

· Nežádoucí účinky léčiv

· Komplementární a přírodní léčba

· Význam prevence
Seznam odborné literatury
1. HOŘEJŠÍ, Václav, Jiřina BARTŮŇKOVÁ, Tomáš BRDIČKA a Radek ŠPÍŠEK. Základy imunologie. 6., aktualizované vydání. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. ISBN 978-80-7553-250-3.

2. KREJSEK, Jan, Ctirad ANDRÝS a Irena KRČMOVÁ. Imunologie člověka. Hradec Králové: Garamon, 2016. ISBN 978-80-86472-74-4.

3. TREBEN, Maria. Alergie: prevence, poznání, léčení. České Budějovice: Dona, 2001. Zdravý život s Marií Treben. ISBN 80-86136-97-3.

4. MINDELL, Earl. Alergie: léčba a odstranění příčin alergických reakcí. Praha: Dobrovský, 2017. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-412-8.

5. FUCHS, Martin. Potravinová alergie a intolerance. Praha: Mladá fronta, 2016. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3757-0.

6. NOLLET, Leo M. L. a Arjon J. van HENGEL. Food allergens: analysis instrumentation and methods. Boca Raton: CRC Press, c2011. ISBN 978-1-4398-1503-8.

7. BIDAT, Étienne a Christelle LOIGEROT. Alergie u dětí. Praha: Portál, 2005. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 80-7178-936-4.

8. SICHERER, Scott H. a Hugh A. SAMPSON. Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment. Journal of Allergy and Clinical Immunology [online]. 2014, 133(2), 291-307.e5 [cit. 2017-12-05]. DOI: 10.1016/j.jaci.2013.11.020. ISSN 00916749.

9. Elbert NJ, Kiefte-de Jong JC, Voortman T, Nijsten TEC, de Jong NW, Jaddoe VWV, et al. (2017) Allergenic food introduction and risk of childhood atopic diseases. PLoS ONE 12(11): e0187999.

10. TANNO, L. K., F. E. R. SIMONS, M. SANCHEZ-BORGES, et al. Applying prevention concepts to anaphylaxis: A call for worldwide availability of adrenaline auto-injectors. Clinical & Experimental Allergy [online]. 2017, 47(9), 1108-1114 [cit. 2017-12-05]. DOI: 10.1111/cea.12973. ISSN 09547894.

11. MAZZOCCHI, Alessandra, Carina VENTER, Kate MASLIN a Carlo AGOSTONI. The Role of Nutritional Aspects in Food Allergy: Prevention and Management. Nutrients [online]. 2017, 9(8), 850- [cit. 2017-12-05]. DOI: 10.3390/nu9080850. ISSN 2072-6643.

12. LEE, Sun Eun a Hyeyoung KIM. Update on Early Nutrition and Food Allergy in Children. Yonsei Medical Journal [online]. 2016, 57(3), 542- [cit. 2017-12-05]. DOI: 10.3349/ymj.2016.57.3.542. ISSN 0513-5796.

13. SU, Ee Lyn a Mimi L.K. TANG. Oral immunotherapy for the treatment of food allergy. Paediatrics and Child Health [online]. 2012, 22(7), 293-298 [cit. 2017-12-05]. DOI: 10.1016/j.paed.2012.01.003. ISSN 17517222.

14. TURNBULL, J. L., H. N. ADAMS a D. A. GORARD. Review article: the diagnosis and management of food allergy and food intolerances. Alimentary Pharmacology & Therapeutics [online]. 2015, 41(1), 3-25 [cit. 2017-12-05]. DOI: 10.1111/apt.12984. ISSN 02692813.

15. VALENTA, Rudolf, Heidrun HOCHWALLNER, Birgit LINHART a Sandra PAHR. Food Allergies: The Basics. Gastroenterology [online]. 2015, 148(6), 1120-1131.e4 [cit. 2017-12-05]. DOI: 10.1053/j.gastro.2015.02.006. ISSN 00165085.

16. JOHNSTON, L. K., K. B. CHIEN a P. J. BRYCE. The Immunology of Food Allergy. The Journal of Immunology [online]. 2014, 192(6), 2529-2534 [cit. 2017-12-05]. DOI: 10.4049/jimmunol.1303026. ISSN 0022-1767.

17. MCWILLIAMS, Laurie M., Talal MOUSALLEM a A. Wesley BURKS. Future therapies for food allergy. Human Vaccines & Immunotherapeutics [online]. 2014, 8(10), 1479-1484 [cit. 2017-12-05]. DOI: 10.4161/hv.20868. ISSN 2164-5515.

18. WANG, Julie, Stacie M. JONES, Jacqueline A. PONGRACIC, et al. Safety, clinical, and immunologic efficacy of a Chinese herbal medicine (Food Allergy Herbal Formula-2) for food allergy. Journal of Allergy and Clinical Immunology [online]. 2015, 136(4), 962-970.e1 [cit. 2017-12-05]. DOI: 10.1016/j.jaci.2015.04.029. ISSN 00916749.

19. WEGIENKA, Ganesa, Edward ZORATTI a Christine Cole JOHNSON. The Role of the Early-Life Environment in the Development of Allergic Disease. Immunology and Allergy Clinics of North America [online]. 2015, 35(1), 1-17 [cit. 2017-12-05]. DOI: 10.1016/j.iac.2014.09.002. ISSN 08898561.

20. FERREIRA, Cristina Targa a Ernest SEIDMAN. Food allergy: a practical update from the gastroenterological viewpoint. Jornal de Pediatria[online]. 2007, 83(1), 7-20 [cit. 2017-12-05]. DOI: 10.2223/JPED.1587. ISSN 0021-7557.

21. PRESCOTT, Susan L., Peter SMITH, Mimi TANG, et al. The importance of early complementary feeding in the development of oral tolerance: Concerns and controversies. Pediatric Allergy and Immunology[online]. 2008, 19(5), 375-380 [cit. 2017-12-05]. DOI: 10.1111/j.1399-3038.2008.00718.x. ISSN 09056157.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK