Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti meření spasticity dolních končetin u pacientů s DMO
Název práce v češtině: Možnosti meření spasticity dolních končetin u pacientů s DMO
Název v anglickém jazyce: Measurement of lower extremities spasticity in patients with cerebral palsy
Klíčová slova: spasticita, zvýšená svalová aktivita, hyperaktivita, spastická paréza, svalové zkrácení, dětská mozková obrna, Five-step clinical assessment, J.-M. Gracies, polyEMG, sEMG
Klíčová slova anglicky: spasticity, spastic paresis, muscle overactivity, muscle shortening, cerebral palsy, Five-step clinical assessment, Jean-Michel Gracies, polyEMG, sEMG
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: MUDr. Michal Říha, MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2018
Datum zadání: 30.01.2018
Datum a čas obhajoby: 29.05.2018 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2018
Oponenti: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
 
 
 
Konzultanti: MUDr. David Pánek, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK