Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podpora AfD ve spolkových zemích Brémy, Sasko-Anhaltsko a Bádensko-Württembersko
Název práce v češtině: Podpora AfD ve spolkových zemích Brémy, Sasko-Anhaltsko a Bádensko-Württembersko
Název v anglickém jazyce: AfD’s support in federal states of Bremen, Saxony-Anhalt and Baden-Württemberg
Klíčová slova: modely volebního chování, model racionální volby, sociologický model, podpora AfD, Alternativa pro Německo, Brémy, Sasko-Anhaltsko, Bádensko-Württembersko
Klíčová slova anglicky: models of voting behaviour, rational choice model, sociological model, AfD´s support, Alternative for Germany, Bremen, Saxony-Anhalt, Baden-Württemberg
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: Jakub Eberle, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.01.2018
Datum zadání: 26.01.2018
Datum a čas obhajoby: 25.09.2018 09:15
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3093, Jinonice - místn. č. 3093
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2018
Oponenti: prof. Jan Rydel, Dr.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK