Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Generation of Vector Images using Evolutionary Algorithms
Název práce v češtině: Generování vektorových obrázků pomocí evolučních algoritmů
Název v anglickém jazyce: Generation of Vector Images using Evolutionary Algorithms
Klíčová slova: evoluční algoritmy, vektorová grafika, evoluční umění
Klíčová slova anglicky: evolutionary algorithms, vector graphics, evolutionary art
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Pilát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.01.2018
Datum zadání: 25.01.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.01.2018
Datum a čas obhajoby: 22.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2018
Oponenti: Mgr. Tomáš Křen
 
 
 
Zásady pro vypracování
Oblast evolučního umění se snaží o využití evolučních algoritmů k vytváření obrázků nebo hudby. Jedním z příkladů je převod rastrového obrázku na vektorový [1]. Nicméně většina algoritmů pro tento převod vytváří vektorové obrázky, které se dále jen obtížně upravují, protože jsou složeny z mnoha překrývajících se obrazců. Cílem práce je navrhnout evoluční algoritmus, který bude schopen hledat vektorové obrázky podobné rastrové předloze, které se zároveň snadno dále upravují. Kromě podobnosti s předlohou se tedy bude optimalizovat například i počet obrazců.

Studentka se napřed seznámí s obecnými evolučními algoritmy a s jejich využitím při vytváření vektorových obrázků. Následně aplikuje získané znalosti a vytvoří vlastní algoritmus, jehož cílem bude hledat takové vektorové obrázky, které se snadno dále upravují pomocí běžně dostupných nástrojů.
Seznam odborné literatury
[1] Steven Bergen and Brian J. Ross. "Automatic and Interactive Evolution of Vector Graphics Images with Genetic Algorithms". The Visual Computer, volume 28, no. 1, Jan 2012, pp. 35-45. Springer 2012. ISSN: 0178-2789. DOI: 10.1007/s00371-011-0597-4.
[2] Zbigniew Michalewicz and David B. Fogel. How to solve it: modern heuristics. Springer 2004. ISBN: 978-3-662-07807-5. DOI: 10.1007/978-3-662-07807-5
[3] Matthew Lewis. "Evolutionary Visual Art and Design". The Art of Artificial Evolution, pp. 3-37. Springer 2008. ISBN: 978-3-540-72876-4. DOI: 10.1007/978-3-540-72877-1_1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK