Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sportovní sebevědomí a jeho role ve sportovním výkonu
Název práce v češtině: Sportovní sebevědomí a jeho role ve sportovním výkonu
Název v anglickém jazyce: Sport confidence and its role in sports performance
Klíčová slova: sportovní sebevědomí|multidimenzionalita sebevědomí|predikce výkonu|soutěžní plavání|SCI
Klíčová slova anglicky: sport-confidence|multidimensionality of confidence|performance prediction|competitive swimming|SCI
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2018
Datum zadání: 17.01.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.01.2018
Datum a čas obhajoby: 02.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavním cílem diplomové práce bude zjistit vztah sportovního sebevědomí a sportovního výkonu. Nejprve bude představen koncept sportovního sebevědomí a jeho role ve sportovním výkonu a zvládání náročných situací ve sportovním kontextu. Sportovní sebevědomí je koncept postaven především na teorii self-efficacy, jež bude v teoretické části rovněž zohledněna. Budou prezentovány i kritické pohledy vztahující se k těmto teoriím. Práce dále přiblíží i souvislost vyplývající z nových výzkumů s dalšími koncepty jako je například motivace, seberegulace či locus of control. Zohledněny budou také individuální rozdíly v hladině sportovního sebevědomí, které byly zjištěny na základě výsledků předchozích studií. Významná část práce bude potom bude zaměřena na roli trenéra a sportovního psychologa při budování a udržování sportovního sebevědomí, kde budou prezentovány různé strategie a intervence.
Následně budou představeny různé nástroje pro měření sportovního sebevědomí a poté pomocí jednoho z nich realizován kvantitativní výzkum, který pomůže zjistit, zda sportovci, kteří mají přiměřené sebevědomí ve všech třech složkách sportovního sebevědomí popsaných Vealeyovou (2008) – fyzické dovednosti a trénink, kognitivní efektivnost, resilience, podávají lepší výkon než ti, kteří mají vysoké sebevědomí jen v jedné či ve dvou z těchto složek.
Diplomová práce přiblíží tuto specifickou oblast sportovní psychologie, přinese lepší porozumění tomu, co odlišuje úspěšné sportovce od méně úspěšných sportovců, a nabídne na základě výsledků výzkumu možné praktické implikace pro trenéry a psychology, kteří se sportovci pracují.
Seznam odborné literatury
Beaumont, C., Maynard, I. W., Butt, J. (2015). Effective Ways to Develop and Maintain Robust Sport-Confidence. Journal of Applied Sport Psychology, 27, 301–318.

Hays, K., Maynard, I., Thomas, O., Bawden, M. (2007). Sources and types of confidence identified by world class sports performers. Journal of Applied Sport Psychology, 19, 434–456.

Machida, M., Ward, R., Vealey, R. (2012). Predictors of sources of self-confidence in collegiate athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 10, 172–185.

Schunk, D.H. (1995). Self-efficacy, motivation, and performance. Journal of Applied Sport Psychology, 7(2), 112-137.

Thomas, O., Lane, A., and Kingston, K. (2011). Defining and contextualising robust sport confidence. Journal of Applied Sport Psychology, 23, 189-208.

Vealey, R.S., Chase, M.A. (2008). Self-confidence in sport: Conceptual and research Advances. In Horn, T.S. (Ed.), Advances in Sport Psychology (3rd ed., 65-97). Champaign, IL: Human Kinetics.

Vealey R.S., Hayashi, S.W., Gamer-Holman, M., Giacobbi, P. (1998). Sources of sport-confidence: Conceptualization and instrument development. Journal of Sport & Exercise Psychology, 20, 54-80.

Wilson, C.R., Sullivan, J.P., Myers, N.D., Feltz, D.L. (2004), Sources of sport confidence of master athletes. Journal of Sport and Exercise Psychology, 26, 369- 384.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK