Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza role smluvního výzkumu podle znalostních základen v českých regionálních inovačních systémech
Název práce v češtině: Analýza role smluvního výzkumu podle znalostních základen v českých regionálních inovačních systémech
Název v anglickém jazyce: Analysis of contractual research according to knowledge bases in Czech regional innovation systems
Klíčová slova: znalostní základny, smluvní výzkum, regionální inovační systémy, Česko
Klíčová slova anglicky: knowledge bases, contractual research, regional innovation systems, Czechia
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.01.2018
Datum zadání: 17.01.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Oponenti: Ing. Martin Srholec, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce bude prověření významu příbuzné rozmanitosti v podmínkách ČR. Koncept příbuzné rozmanitosti široce využívá pojem kognitivní blízkosti, případně optimální kognitivní blízkosti, ten má však význam především u ekonomik založených na znalostech. Na proti tomu základní konkurenční výhodou českých firem nejsou ve většině případů znalosti, ale spíše nízká cena klíčových vstupů. Proto lze jen těžko odhadovat, zda, případně jaký význam pro tyto ekonomiky má právě koncept příbuzné rozmanitosti. Diplomová práce využije jedinečného souboru dat, který pokrývá kolaborativní, výzkum. Bude se jednat o jednu z prvních studií tohoto typu v EU 13.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK