Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Verbets aspekt i tjeckiska, ukrainska och svenska: mellanspråklig översättning och jämförelse
Název práce v jazyce práce (švédština): Verbets aspekt i tjeckiska, ukrainska och svenska: mellanspråklig översättning och jämförelse
Název práce v češtině: Slovanský slovesný vid ve skandinávských jazycích: srovnání a možnosti překladu na příkladu češtiny, ukrajinštiny a švédštiny
Název v anglickém jazyce: Aspect in the Slavic and Scandinavian languages: comparison and interlingual translation with examples from Czech, Ukrainian and Swedish
Klíčová slova: Aspekt|aktionsart|švédština|čeština|ukrajinština|vid|imperfektivita|perfektivita|čas
Klíčová slova anglicky: Aspect|aktionsart|Swedish|Czech|Ukrainian|imperfectivity|perfectivity|tense
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: švédština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hana Štěříková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2018
Datum zadání: 17.01.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.01.2018
Datum a čas obhajoby: 17.06.2021 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2021
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce si klade za cíl prozkoumat, jak se ve švédštině může vyjádřit slovanský slovesný vid. Teoretickým základem práce bude teorie slovesného vidu ve slovanských jazycích, zejména na příkladu češtiny a ukrajinštiny, a studie o švédském slovesu. Práce vysvětlí pojem kategorie vidu a nastíní typy dokonavosti (výsledek, minulost apod.) a nedokonavosti (opakující se děj, progresivní děj apod.) v češtině a ukrajinštině a uvede možnosti překladů takových dějů do švédštiny. Práce se zároveň pokusí zjistit, jak se pomocí slovanského vidu dají vysvětlit konkrétní příklady používání švédských sloves.
Hlavními zdroji budou odborná literatura o dosavadním výzkumu v teoretické části a denní tisk a korpus v praktické části.
Seznam odborné literatury
ANDERSSON, Erik.Verbfrasens struktur i svenskan: en studie i aspekt. Abo: Research Institute of the Abo Akademi Foundation, 1977.
COMRIE, Bernard.Aspect: an introduction to the study of verbal aspect and related problems.Cambridge: Cambridge University Press, 1976. Cambridge textbooks in linguistics.
KOPEČNÝ, František.Slovesný vid v češtině. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1962. Rozpravy Československé akademie věd. Řada společenských věd. roč. 72, sešit 2.
VYCHOVANEC’, I. R. – HORODENS’KA, K. H. Teoretyčna morfolohija ukrajins’koji movy. Kyjiv: Puls’ary, 2004.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK