Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Effect of cannabis in sports training
Název práce v češtině: Účinky konopí ve sportovním tréninku
Název v anglickém jazyce: Effect of cannabis in sports training
Klíčová slova: cannabis, sport, American football, athletic performance, marijuana, THC, exercise, workout
Klíčová slova anglicky: cannabis, sport, American football, athletic performance, marijuana, THC, exercise, workout
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyziologie (51-500200)
Vedoucí / školitel: doc. James Joseph Tufano, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.04.2018
Datum zadání: 05.04.2018
Datum a čas obhajoby: 11.09.2019 10:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U1, H3 -121, učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2019
Oponenti: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
I would like to thank my family and friends, as well as Dr. James Tufano for their
support and insight throughout this process and helped writing this bachelor's thesis.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
I would like to thank my family and friends, as well as Dr. James Tufano for their
support and insight throughout this process and helped writing this bachelor's thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK