Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sbírka řešených úloh z analytické geometrie
Název práce v češtině: Sbírka řešených úloh z analytické geometrie
Název v anglickém jazyce: A Collection of Solved Problems in Analytical Geometry
Klíčová slova: Analytická geometrie, sbírka úloh, kuželosečky
Klíčová slova anglicky: Analytical geometry, a collection of problems, conic section
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.01.2018
Datum zadání: 16.01.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.01.2018
Datum a čas obhajoby: 24.06.2020 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2020
Oponenti: RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka naváže na svou bakalářskou práci, jejímž tématem byl rozbor prvorepublikových učebnic analytické geometrie. Cílem diplomové práce bude sestavit sbírku zajímavých řešených úloh z AG. Studentka prostuduje dostupné sbírky úloh a učebnice AG od počátku jejího vyučování v českých zemích až do dnešní doby. Vybere zajímavé úlohy a ukáže různé způsoby řešení s využitím tehdejších i dnešních metod. Vybrané úlohy studentka otestuje na současných studentech středních a vysokých škol. Vytvořená sbírka může posloužit jako podpůrný výukový materiál pro studenty středních i vysokých škol.
Seznam odborné literatury
Potůček J.: Vývoj vyučování matematice na českých středních školách v období 1900 – 1945, díl 1., Pedagogické centrum Plzeň, Plzeň,1999.
Potůček J.: Vývoj vyučování matematice na českých středních školách v období 1900 – 1945, díl 2., Pedagogické centrum Plzeň, Plzeň,1999.
Veselá Z.: Dokumenty z vývoje české střední školy 1849–1939. SPN, Praha, 1973.
Kádner O.: Vývoj a dnešní soustava školství, 1. díl. Sfinx Bohumil Janda v Praze, Praha, 1929.
Kádner O.: Vývoj a dnešní soustava školství, 2. díl. Sfinx Bohumil Janda v Praze, Praha, 1931.
Polák Josef: Didaktika matematiky, Fraus Plzeň, Plzeň, 2014
Učebnice matematiky pro střední školy a sbírky úloh s obsahem učiva analytické geometrie vydané od konce 19. století do dnešní doby.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK