Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza rostlinné buněčné stěny
Název práce v češtině: Syntéza rostlinné buněčné stěny
Název v anglickém jazyce: Plant cell wall synthesis
Klíčová slova: rostlinná buněčná stěna syntéza celulóza celulóza-syntáza pektin
Klíčová slova anglicky: plant cell wall synthesis cellulose pectin cellulose-synthase
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Řešitel: Josef Haltuf - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2018
Datum zadání: 20.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2019
Oponenti: Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je literární přehled o současných znalostech mechanismů syntézy rostlinné buněčné stěny se zvláštním zřetelem na roli cytoskeletu v syntéze buněčné stěny..
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK