Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přehled nástrojů využitelných ergoterapeutem pro hodnocení instrumentálních všedních denních činností
Název práce v češtině: Přehled nástrojů využitelných ergoterapeutem pro hodnocení instrumentálních všedních denních činností
Název v anglickém jazyce: An overview of instruments usable for evaluation of instrumental activities of daily living in
Klíčová slova: všední denní činnosti, instrumentální všední denní činnosti, hodnotící nástroje, nezávislost, ergoterapie
Klíčová slova anglicky: Activities of Daily Living, Instrumental Activities of Daily Living, Evaluation, Occupational Therapy
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Bc. et Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.01.2018
Datum zadání: 18.11.2019
Datum a čas obhajoby: 27.01.2020 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:18.11.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01225)
Oponenti: Mgr. Bc. Anna Rejtarová
 
 
 
Seznam odborné literatury
Assessment of Motor and Process Skills. Shirley Ryan Ability Lab [online]. c2019 [cit. 2019-10-25]. Dostupné z:https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/assessment-motor-and-process-skills
BARNEY, Karen Frank et al. Occupational Therapy with Aging Adults: Promoting Quality of Life through Collaborative Practice. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2016. ISBN 978-0-323-06776-8.
BARTOŠ, Aleš et al. Dotazník funkčního stavu FAQ-CZ – česká verze pro zhodnocení každodenních aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí. Psychiatria pre prax [online]. 2008, 9(1), 38-40 [cit. 2019-11-03]. Dostupné z:http://www.solen.sk/pdf/08caede64d2ef1c55ae803cac124f31d.pdf
BARTOŠ, Aleš et al. Dotazník soběstačnosti DAD-CZ – česká verze pro hodnocení každodenních aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí. Neurologie pro praxi [online]. 2009,10(5), 320-323 [cit. 2019-11-03]. Dostupné z:https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2009/05/12.pdf
BARTOŠ, Aleš et al. Dotazník Bristolská škála aktivit denního života BADLS-CZ pro hodnocení pacientů s demencí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010,73/106(6), 673-677 [cit. 2019-11-03]. Dostupné z:https://1url.cz/KM6Kb
BAUM, Carolyn M. a Dorothy F. EDWARDS. Cognitive Performance in Senile Dementia of the Alzheimer´s Type: The Kitchen Task Assessment. American Journal of Occupational Therapy [online]. 1993,47(5), 431-436 [cit. 2019-11-2]. DOI 10.5014/ajot.47.5.431. Dostupné z:https://1url.cz/MMn7k
Bayer Activities of Daily Living Scale. Shirley Ryan Ability Lab [online]. c2017 [cit. 2019-10-25]. Dostupné z:https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/bayer-activities-daily-living-scale
BLOMGREN, Charlotte et al. Long-term Performance of Instrumental Activities of Daily Living in Young and Middle-aged Stroke Survivors – Impact of Cognitive Dysfunction, Emotional Problems and Fatigue. PLoS One [online]. 2019,14(5) [cit. 2019-10-24]. DOI 10.1371/journal.pone.0216822. Dostupné z:https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.is.cuni.cz/pubmed/31095631
BURNETT, Jason et al. Convergent Validation of the Kohlman Evaluation of Living Skills as a Screening Tool of Older Adults' Ability to Live Safely and Independently in the Community. Archives of Physical Medicine & Rehabilitation [online]. 2009,90(11), 1948-1952 [cit. 2019-10-31]. ISSN 0003-9993. Dostupné z:https://www.archives-pmr.org/article/S0003-9993(09)00608-X/fulltext
BYRNE, Lucie M. T. et al. The Sensitivity to Change Over Time of the Bristol Activities of Daily Living Scale in Alzheimer's Disease. International Journal of Geriatric Psychiatry [online]. 2000,15(7), 656-661 [cit. 2019-11-03]. ISSN 0885-6230. Dostupné z:https://1url.cz/eM6KG
CLEMSON, Lindy et al. Validation of the Modified Assessment of Living Skills and Resources, an IADL Measure for Older People. Disability and Rehabilitation [online]. 2009,31(5), 359-369 [cit. 2019-11-02]. ISSN 0963-8288. Dostupné z:https://1url.cz/xMAXV
COYNE, Robin et al. The Lawton Instrumental Activities of Daily Living (IADL) Scale [online]. The Hartford Institute for Geriatric Nursing, New York University, Rory Meyers College of Nursing, 2019 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z:https://consultgeri.org/try-this/general-assessment/issue-23.pdf
CREEK, Jennifer. Occupational Therapy and Mental Health. 2nd ed. New York: Churchill Livingstone/Elsevier, 1997. ISBN 0-443-05202-6.
CREEK, Jennifer a Lesley LOUGHER. Occupational Therapy and Mental Health. 4th ed. New York: Churchill Livingstone/Elsevier, 2008, 601 s. ISBN 978-0-443-10027-7.
CREPEAU, Elizabeth Blesedell et al. Willard & Spackman's Occupational Therapy. 11th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2009, 1191 s. ISBN 978-0781760041.
CREPEAU, Elizabeth Blesedell a Maureen E. NEISTADT. Willard & Spackman's Occupational Therapy. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1998, 960 s. ISBN 978-0-397-55192-7.
DIKMEN, Sureyya et al. Instrument for Assessing Outcome in Traumatic Brain Injury. Journal of Neurotrauma [online]. 2001,18(2), 127-140 [cit. 2019-11-1]. ISSN 0897-7151. Dostupné z:https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/08977150150502578
EDMANS, Judi a Jenny PRESTON. Occupational Therapy and Neurological Conditions. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2016, 232 s. ISBN 9781118936115.
Frenchay Activities Index. Shirley Ryan Ability Lab [online]. c2019 [cit. 2019-10-26]. Dostupné z:https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/frenchay-activities-index
Functional Status Examination. Shirley Ryan Ability Lab [online]. c2016 [cit. 2019-10-26]. Dostupné z:https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/functional-status-examination
GOODMAN, Jane et al. Occupational Therapy for People with Learning Disabilities: A Practical Guide. New York: Churchill Livingstone, 2009, 265 s. ISBN 978-0-443-10299-8.
HARTMAN-MAEIR, Adina et al. Kettle Test - A Brief Measure of Cognitive Functional Performance: Reliability and Validity in Stroke Rehabilitation. American Journal of Occupational Therapy [online]. 2009,63, 592-599 [cit. 2019-11-03]. DOI 10.5014/ajot.63.5.592. Dostupné z:https://1url.cz/uM6M7
HEMPHILL-PEARSON, Barbara J. Assessments in Occupational Therapy Mental Health: An Integrative Approach. 2nd ed. Thorofare, NJ: Slack Incorporated, 2008, 499 s. ISBN 978-1-55642-773-2.
HINDMARCH, Ian et al. The Bayer Activities of Daily Living Scale (B-ADL). Dementia & Geriatric Cognitive Disorders [online]. 1998,9(2), 20-26 [cit. 2019-10-31]. ISSN 1420-8008. Dostupné z:https://www.karger.com/Article/Abstract/51195
HOLBROOK, Margaret a Clive E. SKILBECK. An Activities Index for Use with Stroke Patients. Age and Ageing [online]. 1983,12(2), 166-170 [cit. 2019-10-24]. DOI 10.1093/ageing/12.2.166. Dostupné z:https://academic.oup.com/ageing/article/12/2/166/34066
HOLM, Margo B. a Joan C. ROGERS. The Performance Assessment of Self-Care Skills (PASS). In: HEMPHILL-PEARSON, Barbara J. Assessments in Occupational Therapy Mental Health: An Integrative Approach. 2nd ed. Thorofare, NJ: Slack Incorporated, 2008, 499 s. ISBN 978-1-55642-773-2.
JELÍNKOVÁ, Jana et al. Ergoterapie. Praha: Portál, 2009, 272 s. ISBN 978-80-7367-583-7.
JUTTEN, Roos J. et al. Detecting Functional Decline from Normal Aging to Dementia: Development and Validation of a Short Version of the Amsterdam IADL Questionnaire. Alzheimers & Dementia [online]. 2017,8, 26-35 [cit. 2019-11-02]. DOI https://doi.org/10.1016/j.dadm.2017.03.002. Dostupné z:https://www.dadm.alzdem.com/article/S2352-8729(17)30017-9/pdf
Kettle Test. Shirley Ryan Ability Lab [online]. c2019 [cit. 2019-10-26]. Dostupné z:https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/kettle-test
Kohlman Evaluation of Living Skills. Shirley Ryan Ability Lab [online]. c2019 [cit. 2019-10-27]. Dostupné z:https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/kohlman-evaluation-living-skills
KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada, 2011, 364 s. ISBN 978-80-247-2699-1.
LAW, Mary et al. Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání. Přel. FUCHSOVÁ, Helena a Mária KRIVOŠÍKOVÁ. 4. vyd. Praha: Česká asociace ergoterapeutů, 2008, 66 s. ISBN 978-80-254-2744-6.
LIN, Keh-Chung et al. Multidimensional Rasch Validation of the Frenchay Activities Index in Stroke Patients Receiving Rehabilitation. Journal of Rehabilitation Medicine [online]. 2012,44(1), 58-64 [cit. 2019-10-24]. DOI 10.2340/16501977-0911. Dostupné z:https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.is.cuni.cz/pubmed/22124733/
LINCOLN, Nadina B. a John R. F. GLADMAN. The Extended Activities of Daily Living Scale: a further validation. Disability & Rehabilitation [online]. 1992,14(1), 41-43 [cit. 2019-10-23]. ISSN 0963-8288. Dostupné z:https://1url.cz/9MYmf
LU, Wen-Shian et al. Smallest Real Difference of 2 Instrumental Activities of Daily Living Measures in Patients With Chronic Stroke. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation [online]. 2012,93(6), 1097-1100 [cit. 2019-10-24]. DOI 10.1016/j.apmr.2012.01.015. Dostupné z:https://www.archives-pmr.org/article/S0003-9993(12)00079-2/fulltext
MERIANO, Catherine a Donna LATELLA. Occupational Therapy Interventions: Function and Occupations. 2nd ed. Thorofare, NJ: Slack Incorporated, 2016, 552 s. ISBN 978-1-61711-055-9.
MERRITT, Brenda K. Validity of Using the Assessment of Motor and Process Skills to Determine the Need for Assistance. American Journal of Occupational Therapy [online]. 2011,65(6), 643-650 [cit. 2019-10-30]. DOI 10.5014/ajot.2011.000547. Dostupné z:https://ajot.aota.org/article.aspx?articleid=1851518
MERZ, Zachary C. et al. Exploratory Factor Analysis of the Reintegration to Normal Living Index in a Stroke Population. Topics in Stroke Rehabilitation [online]. 2017,24(2), 158-162 [cit. 2019-11-2]. ISSN 1074-9357. Dostupné z:https://www-tandfonline-com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.1080/10749357.2016.1215398
MILLER, Alison et al. Measurement Properties of a Modified Reintegration to Normal Living Index in a Community-Dwelling Adult Rehabilitation Population. Disability and Rehabilitation [online]. 2011,33(21-22), 1968-1978 [cit. 2019-11-2]. ISSN 0963-8288. Dostupné z:https://www-tandfonline-com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.3109/09638288.2011.553707
NOURI, Fiona M. a Nadina B. LINCOLN. An Extended Activities of Daily Living Index for stroke patients. Clinical Rehabilitation [online]. 1987,1(4), 301-305 [cit. 2019-10-24]. DOI 10.1177/026921558700100409. Dostupné z:https://1url.cz/tMnJT
PAN, Ay-Woan a Anne G. FISHER. The Assessment of Motor And Process Skills of Persons With Psychiatric Disorders. American Journal of Occupational Therapy [online]. 1994,48(9), 775-780 [cit. 2019-10-30]. DOI 10.5014/ajot.48.9.775. Dostupné z:https://pdfs.semanticscholar.org/526f/84f3960536902bb5cbafc6b937b2cdbdca2d.pdf
PENDLETON, Heidi McHugh a Winifred SCHULTZ-KROHN. Pedretti's Occupational Therapy: Practice Skills for Physical Dysfunction. 6th ed. St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier, 2006, 1280 s. ISBN 978-0-323-03153-0.
Performance Assessment of Self-Care Skills. Shirley Ryan Ability Lab [online]. c2015 [cit. 2019-10-26]. Dostupné z:https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/performance-assessment-self-care-skills
PLEVOVÁ, Ilona et al. Ošetřovatelství II. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019, 198 s. ISBN 9788027123261.
POKORNÁ, Andrea. Ošetřovatelství v geriatrii: hodnotící nástroje. Praha: Grada, 2013, 202 s. ISBN 978-80-247-4316-5.
RADOMSKI, Mary Vining a Catherine A. Trombly LATHAM. Occupational Therapy for
Physical Dysfunction. 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2014, 1426 s. ISBN 1451127464.
ROGERS, Joan C. et al. Performance Assessment of Self-Care Skills – Scoring Guidelines. Version 4.1. 2016.
SIKKES, Sietske A.M. et al. A New Informant-Based Questionnaire for Instrumental Activities of Daily Living in Dementia. Alzheimers & Dementia [online]. 2012,8(6), 536-543 [cit. 2019-11-02]. ISSN 1552-5260. Dostupné z:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23102123
ŠVESTKOVÁ, Olga a Kateřina SVĚCENÁ. Ergoterapie: skripta pro studenty bakalářského oboru Ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2013, 199 s. ISBN 9788026041016.
The American Occupational Therapy Association. AOTA [online]. c2014 [cit. 2019-10-07]. Dostupné z:https://www.aota.org/~/media/Corporate/Files/Advocacy/Federal/coding/OT-Practice-Framework-Table-1-Occupations.pdf
TOOTH, Leigh et al. Reliability of Scores Between Stroke Patients and Significant Others on the Reintegration to Normal Living (RNL) Index. Disability and Rehabilitation [online]. 2003,25(9), 433–440 [cit. 2019-11-2]. ISSN 1464-5165. Dostupné z:https://www-tandfonline-com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/pdf/10.1080/0963828031000069726
TOPINKOVÁ, Eva. Geriatrie pro praxi. Praha: Galén, 2005, 270 s. ISBN 80-7262-365-6.
TURNBULL, Joanne C. et al. Validation of the Frenchay Activities Index in a General Population Aged 16 Years and Older. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation [online]. 2000,81(8), 1034-1038 [cit. 2019-10-24]. DOI 10.1053/apmr.2000.7162. Dostupné z:https://www.archives-pmr.org/article/S0003-9993(00)44258-9/fulltext
TURNER, Ann et al. Occupational Therapy and Physical Dysfunction. 4th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier, 1996, 912 s. ISBN 0-443-051771.
VAN OSS, Tracy. Instrumental Activities of Daily Living. In: MERIANO, Catherine a Donna LATELLA. Occupational Therapy Interventions: Function and Occupations. 2nd ed. Thorofare, NJ: Slack Incorporated, 2016, s. 249-296. ISBN 978-1-61711-055-9.
YOHANNES, Abebaw M. et al. A Comparison of the Barthel Index and Nottingham Extended Activities of Daily Living Scale in the Assessment of Disability in Chronic Airflow Limitation in Old Age. Age and Ageing [online]. 1997,27(3), 369-374 [cit. 2019-10-24]. Dostupné z:https://academic.oup.com/ageing/article/27/3/369/17255
ZIMNAVODA, Tal et al. Validity of the Kohlman Evaluation of Living Skills (KELS) with Israeli elderly individuals living in the community. Occupational Therapy International [online]. 2002,9(4), 312-325 [cit. 2019-10-30]. ISSN 0966-7903. Dostupné z:https://1url.cz/4Mngv
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce je teoretická a zabývá se tématikou hodnocení instrumentálních všedních denních činností (IADL). V teoretické části je popsáno, co patří mezi instrumentální všední denní činnosti a jejich důležitost z hlediska soběstačnosti a participace jedince ve společnosti, dále obsahuje kapitolu Hodnocení v ergoterapii, kde jsou uvedeny důvody, přístupy, zásady a typy hodnocení, vlastnosti, které by měl mít hodnotící nástroj a podle čeho jej vybírat a jaké důsledky má ztráta schopností vykonávat IADL na sociální participaci jedince.
Cílem práce bylo analyzovat odbornou literaturu a vytvořit přehled standardizovaných nástrojů pro hodnocení instrumentálních ADL, které se dají využít u dospělé populace s různým typem diagnóz. Na konci práce je tabulka vybraných nástrojů, kde je stručně uvedeno, co nástroj hodnotí, pro jakou cílovou skupinu je určen, jaká je přibližná doba administrace a jestli je placený a dostupný v českém jazyce. Kettle test byl se souhlasem autorů přeložen a nachází se v přílohách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis is theoretical and deals with the topic of evaluation of instrumental activities of daily living (IADL). The theoretical part describes what are instrumental activities of daily living and their importance in terms of independent living and participation of an individual in society. It includes a chapter of evaluation in occupational therapy, which states reasons, approaches, principles and types of evaluation, important characteristics of assessment tools, the way how to select the tool and what impact does the loss of ability to perform ADL have on an individual´s social participation.
The aim of the bachelor thesis is to analyse the literature and to create an overview of standardized assessment tools for the evaluation of instrumental ADL, which can be used in adults with various types of diagnoses. At the end of the thesis is a table of selected tools, which shows some characteristics such as short description, approximate time of administration, price, target group of patients and language. Kettle test was translated with permission of the authors and can be found in the Appendices.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK