Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Územní azyl
Název práce v češtině: Územní azyl
Název v anglickém jazyce: Territorial Asylum
Klíčová slova: Azyl, územní azyl, Deklarace o územním azylu, Úmluva o územním azylu
Klíčová slova anglicky: Asylum, Territorial Asylum, Declaration on Territorial Asylum, Convention on Territorial Asylum
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2018
Datum zadání: 08.01.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.01.2018
Datum a čas obhajoby: 05.04.2018 13:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 219
Datum odevzdání elektronické podoby:09.01.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:09.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.04.2018
Oponenti: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je analyzovat téma územního azylu, jakožto institutu mezinárodního práva, který se formuje už od dob starověku. Hlavními výzkumnými otázkami jsou: Co je obsahem územního azylu? Lze na něj hledět i z pohledu jednotlivce jako na lidské právo? Zahrnuje toto právo i právo na udělení, nebo pouze právo o azyl požádat? Má stát původu podle mezinárodního práva možnost nějakým způsobem na udělení azylu reagovat? Může ho například považovat za nepřátelský akt?
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to analyse the topic of territorial asylum as an ancient and withstanding institute of international law. The main research questions are as follows: What constitutes territorial asylum? Can it be considered a basic human right from the viewpoint of each individual? Does this right include asylum or only the opportunity to seek it? Does the state of origin have a right to respond in some way to the granting of asylum? Can it be considered an unfriendly act?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK