Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Effect of epigallocatechin gallate on bile production
Název práce v češtině: Vliv epigalokatechingalátu na tvorbu žluče
Název v anglickém jazyce: Effect of epigallocatechin gallate on bile production
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2018
Datum zadání: 05.01.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.01.2018
Datum a čas obhajoby: 15.02.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.02.2018
Datum proběhlé obhajoby: 15.02.2018
Oponenti: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
  prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK