Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kinematický záznam jurské obdukce oceánské kůry v Západních Karpatech
Název práce v češtině: Kinematický záznam jurské obdukce oceánské kůry v Západních Karpatech
Název v anglickém jazyce: Kinematic record of Jurassic obduction of oceanic crust in the West Carpathians
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2017
Datum zadání: 10.10.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:05.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2018
Oponenti: doc. Mgr. Rastislav Vojtko, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Jurská obdukce oceánské kůry derivované z oceánu Meliata v Západních Karpatech je tradičně spojována se severovergentním transportem. Naproti tomu deformační záznam z trosek meliatského příkrovu ukazuje na východo-západní směr roztažení či transportu. Tato práce bude zaměřena na detailní charakteristiku lineací z trosek meliatského příkrovu za pomoci studia deformačních mikrostruktur a krystalové přednostní orientace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK