Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systém ší'itského vzdělávání
Název práce v češtině: Systém ší'itského vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Shiite Education System
Klíčová slova: islám|ší'a|mardža' taqlíd|ájatolláh|ulamá|hawza
Klíčová slova anglicky: Islam|Shi'a|Marja' Taqlid|Ayatollah|Ulama|Hawzah
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.10.2014
Datum zadání: 02.10.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.02.2018 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Josef Ženka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat systémem vzdělávání ší'itských duchovních, počínaje nejnižším stupněm hawzy a konče stupněm ájatolláha. Případové studie zahrnou jak oblast arabskou, tak perskou. Rovněž v této souvislosti diplomant pojedná o významu koncepce idžtihádu v ší'itském právním myšlení. Diplomant využije kromě západní odborné literatury též arabské a perské práce.
Seznam odborné literatury
ARJOMAND, Said Amir. The Shadow of God and the Hidden Imam. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1984. MOMEN, Moojen. An Introduction to Shi'i Islam: The History and Doctrines of Twelver Shi'ism. New Havenand London: Yale University Press, 1985. RAYSHAHRI, M. Muhammadi. The Scale of Wisdom: A Compendium of Shi'a Hadith. London: ICAS Press, 2009. SOBHANI, Jafar a Reza Shah KAZEMI. Doctrines of Shi'i Islam: A Compendium of Imami Beliefs and Practices.London: I.B.Tauris, 2001 WALBRIDGE, Linda. The Most Learned of the Shi'a: The Institution of the Marja' Taqlid.New York: Oxford University Press, 2001
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK