Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní problematika zárodečných buněk ve vztahu k asistované reprodukci
Název práce v češtině: Právní problematika zárodečných buněk ve vztahu k asistované reprodukci
Název v anglickém jazyce: Legal issues of gametes in relation to assisted reproduction
Klíčová slova: asistovaná reprodukce, zárodečné buňky, zdravotnické právo
Klíčová slova anglicky: assisted reproduction, gametes, medical law
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.01.2018
Datum zadání: 03.01.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.01.2019
Datum a čas obhajoby: 24.01.2019 12:00
Místo konání obhajoby: míst. 406 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:08.11.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:12.11.2018
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2019
Oponenti: JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK